مدير کل گمرکات استان کرمان گفت: سال گذشته 1494 فقره پرونده قاچاق کالا به ارزش 408 ميليارد ريال تشکيل شده است که از نظر تعداد 32 درصد و از لحاظ ارزش 20 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش نشان مي دهد. حسين سالاري ـ مدير کل گمرکات استان کرمان ـ...