دبير همايش بين‌المللي معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در خوزستان گفت: استان فرصت‌هاي متعددي براي پذيرش سرمايه‌گذاري دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سعيد ممبيني در همايش...