حیدری گفت: وزیرعلوم ، امروز سه شنبه با حضور در کمیسیون آموزش مجلس برنامه های سال 90 این وزارت‌خانه را تشریح می کند. . . .

منبع:
http://bornanews.ir