براساس تصمیم مدیریت باشگاه پاس و هیات فوتبال استان همدان، تماشاگران همدانی بازی پاس همدان و راه آهن شهر ری را به صورت رایگان می‌بینند. . . .

منبع:
http://bornanews.ir