هر بشکه نفت خام برنت برای تحویل در ماه مه، با 2 دلار و 36 سنت افزایش به بشکه‌ای 121 دلار و 6 سنت رسید. . . .

منبع:
http://bornanews.ir