عباس صمدی گفت: در معاملات اسفند 89 در همدان بیش از 41 میلیون سهم داد و ستد شد که نسبت به بهمن با 13 درصد کاهش روبه‌رو بوده است. . . .

منبع:
http://bornanews.ir