جعفر زمردیان گفت: از زمان بهره برداری باغ موزه دفاع مقدس در آبان ماه سال گذشته تا کنون بیش از 100 هزار نفر از این باغ موزه بازدید کردند. . . .

منبع:
http://bornanews.ir