برترین های بیستمین دوره رقابت های پرش با اسب جام جمهوری اسلامی ایران معرفی شدند. . . .

منبع:
http://bornanews.ir