رییس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت: مرحله اول آزمون سمپاد برای ورود به مدارس راهنمایی 31 فروردین با حضور 180هزار داوطلب برگزار می‌شود. . . .

منبع:
http://bornanews.ir