جهانگیر الماسی گفت: در ساخت آثار پلیسی-اجتماعی مباحث جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و رفتارشناسی بسیار مهم است، اما كمتر مورد توجه فیلم‌سازان قرار می‌گیرد. . . .

منبع:
http://bornanews.ir