در ادامه دور سوم سفرهای استانی و همزمان با هشتاد و هشتمین سفر رییس جمهور و هیأت دولت به استان کرمانشاه، 14 عضو کابینه به شهرها و مناطق مختلف این استان سفر می‌کنند. . . .

منبع:
http://bornanews.ir