مصطفی محمد نجار در نامه های جداگانه به استانداران گیلان و خوزستان تاسیس دهیاری های جدید در این استان ها را ابلاغ كرد. . . .

منبع:
http://bornanews.ir